לפרטים התקשרו: 02-6509641


מושב בית זית 314


תקנון

 

1.      תנאי השימוש מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

2.      ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

3.      ההרשמה, השימוש והרכישה באמצעות האתר מותנים באישורו של המשתמש בו.אי לכך עליך לקרוא בעיון את התנאים בטרם תחילת השימוש וביצועי הפעולות בו.
במידה ואינך מסכים אפילו לפרט אחד, נא לא להרשם ולא לבצע פעולות ורכישות באתר.

4.      שימוש באתר משמעו הסכמתך לתנאים ולעובדה כי ייתכן שיחולו שינויים בתנאים מעת לעת.

5.      האתר ובעליו יעשו כמיטב יכולתם לשמירה על תקינות האתר ופעילותו הרציפה.
המשתמש באתר מוותר מראש על כל זכות לדרישת פצוי בגין חוויה שלילית כלשהי בעת הגלישה. גם אם מדובר בתקלה וגם אם בפעילות יזומה של בעלי האתר.

6.      בעלי האתר פועלים לאבטחת המידע באתר לרבות פרטי הלקוחות ואמצעי התשלום.
עם זאת אין להתעלם מכך שהאתר הינו פתוח לאינטרנט בעולם ואין אפשרות להגנה הרמטית ומוחלטת על הנתונים המפורסמים והנרשמים בו בין אם ע"י בעלי האתר ובין אם ע"י המשתמשים בו.
המשתמש באתר מבין ומסכים כי בעלי האתר לא יפצה את המשתמש באתר במידה וגורם עברייני, האקר, פצחן או כל גורם שלישי אחר ישאב או יעתיק מהאתר נתונים בין אם יגרם למשתמש נזק כתוצאה מהמקרה ובין אם לא.

7.      בעלי האתר עושים מאמץ רב לעדכון פרטי הנתונים בו לרבות מפרט המוצרים, המחירים ועוד.
עם זאת ייתכן שבשוגג פרט אחד או יותר אשר הופיעו באתר לא יהיו נכונים.
יובהר כי במקרה של טעות כזו או אחרת באתר ובתוכן המוצג בו, למשתמש לא תהיה דרישה כלשהי לפיצוי מצד בעלי האתר.

8.      בעלי האתר לא יהיה אחראי ולא יפצה בגין נזק כלשהו שיגרם בעת או לאחר  הזמנת המוצר ללא קשר בין שימוש נכון או לא או לנזק ישיר או עקיף.
המשתמש מוותר מראש על כל זכות לבוא בטענות לבעלי האתר או לדרש פיצוי ממנו.

9.      חיוב כרטיס האשראי יהיה בסכום אשר יוצג באתר במעמד הרכישה.
במקרים מסויימים ברכישה באתר, הסליקה של כרטיס האשראי לא תתבצע ישירות ע"י
OSS (להלן האתר) אלא תועבר לספק משנה או יבואן המוצר שנרכש.
בעלי האתר יפעל ע"פ שיקולו וללא עדכון מראש את הרוכש המשלם.
לרוכש לא תהיה כל טענה בגין תשלום באמצעות ספק או יבואן אחר.

 

 

הצהרת משתמש:

1.אני מתחייב לפעול באתר בתום לב ולא לפגוע או לנסות לפגוע באתר ע"י החדרת וירוסים, דואר זבל או כל דבר העשוי לגרום נזק כזה או אחר באתר, בעבור בעלי האתר ובלקוחותיו.

מוסכם כי במידה ואעשה כן, לבעלי האתר תהיה הזכות לתבוע אותי בין אם הנזק שיגרם הינו עקיף או ישיר.

2.ברור לי כי למרות מאמציו של בעלי האתר להגן על המידע והפרטים הנמסרים באתר, יתכן ומידע ידלוף ואף יסב לי נזק.
במקרה כזה אני מוותר מראש על כל דרישה לפיצוי מבעלי האתר.

3.אני מאשר לבעלי האתר לשלוח לי תכנים שיווקיים אלא אם עדכן אחרת במעמד רכישה ומסירת פרטים.

4.אני מאשר לבעלי האתר לבצע את סליקת כרטיס האשראי ע"י ספק או יבואן עמו הוא בקשר עסקי ע"פ שיקול דעתו וזאת מבלי לעדכן אותי מראש.

5.לא תהיה לי כל טענה במידה וכתוצאה משימוש במוצר אשר רכשתי באמצעות האתר יגרם לי נזק ישיר או עקיף בין אם בשימוש נכון או בשימוש לא נכון במוצר.

טואול הקמת אתרי אינטרנט